Powraca idea Centralnego Okręgu Przemysłowego

Zapewnienie długotrwałych warunków do stabilnego rozwoju stalowowolskiego obszaru gospodarczego. To główny cel porozumienia, które zastało zawarte pomiędzy Politechniką Rzeszowską, Hutą Stalowa Wola S. A., Gminą Stalowa Wola, Powiatem Stalowowolskim oraz Samorządem Województwa Podkarpackiego.

Czytaj całość

VI Targi Pracy w Stalowej Woli

 Już po raz szósty odbyły się Targi Pracy w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. To wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli pod patronatem Starosty Stalowowolskiego. Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, tak wśród bezrobotnych jak i tych, którzy chcą zmienić pracę lub zdobyć nowe kwalifikacje.

Czytaj całość

Popłynęli dla św. Jana Pawła II

Już po raz ósmy odbył się Podkarpacki Memoriał Papieski im. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli. To wydarzenie mające na celu uczczenie Papieża – Polaka.

Czytaj całość

Nagrodziliśmy animatorów kultury i sportu

Już po raz siedemnasty zostały wręczone nagrody Powiatu Stalowowolskiego dla wyróżniających się animatorów kultury i sportu za 2018 rok. Gala, którą zakończył koncert duetu - Dominika Żukowska i Andrzej Korycki, odbyła się 28 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

Czytaj całość

AWARIA SIECI TELEFONICZNEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM

 Do czasu usunięcia awarii prosimy o kontakt drogą mailową, bądź na wyznaczone dla każdego

Wydziału następujące numery komórkowe:

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego – 791 132 860

Wydział Architektoniczno – Budowlany i Środowiska – 575 351 404

Wydział Budżetu i Finansów – 575 351 405

Wydział Edukacji – 575 351 407

Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu – 501 110 281; 534 997 655

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 575 351 409

Wydział Komunikacji i Transportu (rejestracja pojazdów) – 575 351 412

Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 535 877 899

Sekretariat Starostów - 576 315 646

Awaria dotyczy również Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. Z tą instytucją można się obecnie kontaktować dzwoniąc na numer 728 284 376.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023