Ogłoszenie Starosty Stalowowolskiego

18. 01. 04

Ogłoszenie Starosty Stalowowolskiego o odstąpieniu od zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z terminem rozpoczęcia realizacji usług od dnia 01.01.2018 r.

 Treść ogłoszenia w załączniku. - Załącznik.