Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki "Green Velo"

17. 02. 03

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 roku pn. „Green Velo”.

Pobierz:
1. regulamin konkursu
2. wzór oferty realizacji zadania publicznego
3. wzór umowy o realizację zadania publicznego
4. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego