Aleksander Jabłoński

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa.