Sosny i piaski – ten krajobraz zachwyca artystów

Pędzlem o Powiecie Stalowowolskim, to hasło już trzeciej edycji ogólnopolskiego pleneru malarskiego zorganizowanego przez Powiat Stalowowolski. Artyści z różnych stron Polski, od 9 do 18 września 2019 roku, tworzą swoje prace w Ośrodku Rehabilitacyjno – Adaptacyjnym Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie.

Czytaj całość

Strażacy rywalizowali w Zaklikowie

8 września w Zaklikowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Całe podium padło łupem strażaków z terenu gminy Zaleszany: zwyciężyła OSP Kotowa Wola, a za nią na podium uplasowały się jeszcze: OSP Skowierzyn oraz OSP Kępie Zaleszańskie.

Czytaj całość

Nowe obiekty sportowe na nowy rok szkolny

Dwie stalowowolskie szkoły ponadpodstawowe – ZS Nr 1 oraz ZS Nr 2, weszły nowy rok szkolny z nowymi obiektami sportowymi. Ich uroczyste otwarcie odbyło się 9 września.

Czytaj całość

Miliony na kolejne inwestycje drogowe

Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, wręczył samorządowcom z Powiatu Stalowowolskiego promesy na realizację inwestycji drogowych z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku wyniesie ono dla naszych samorządów w sumie ponad 33 mln zł!

Czytaj całość

Zmiany w Ustawie o Stowarzyszeniach

W związku z wyjściem w życie w dniu 20 maja 2016 roku nowelizacji ustawy z dnia 25 września 2015 roku – Prawo  o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku, poz.1923) informuje się że:

I. Stowarzyszenia  zarejestrowane przed 20 maja 2016 roku działające na podstawie  dotychczasowych przepisów w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, winny dostosować swoje statuty do wymagań ustawy (tj. do 20 maja 2018 roku).

II. Stowarzyszenia zwykłe są obowiązane :

  1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji  ustawy, działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie do  20 maja 2018 roku
  2. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji tj. 20 maja 2018 roku, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych
  3. Po 20 maja 2018 roku brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023