Przypominamy o terminach ważności dokumentów komunikacyjnych

Przypominamy, że zgodnie z art. 15zzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) - w przypadku gdy ważność m. in.:

Zarząd z absolutorium i pieniędzmi na inwestycje

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Szpital otrzymał nowy respirator

Gmina Stalowa Wola sfinansowała zakup nowoczesnego respiratora dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Sprzęt trafi na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

O zmaganiach z pandemią na sesji

Za nami XVI Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego. Obrady zdominował temat funkcjonowania podległych powiatowi placówek w okresie trwającej pandemii koronawirusa.

KOMUNIKAT dotyczący ważności dokumentów komunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 15zzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) -
w przypadku gdy ważność m. in.:

Koniec roku szkolnego!

Ponad 3100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, zakończyło dzisiaj naukę i rozpoczęło wakacje. – Życzę wam żeby były nadzwyczaj udane i aby zostało wam po nich wiele pięknych wspomnień – mówił żegnając uczniów starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

722 uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, 614 – w Centrum Edukacji Zawodowej, 518 – w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 467 – w ZSP Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego, 451 w ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, a także 112 - w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych. W sumie 2 884 dzieci i młodzieży. Do tego jeszcze 263 dorosłych, którzy kształcą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, co daje łączną liczbę 3 147 osób.

- Wiem, że większość z was o tej chwili myślało już we wrześniu, po pierwszym dzwonku na lekcje. No i doczekaliście się – mówił z humorem do młodzieży Janusz Zarzeczny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w ZSP Nr 1 oraz w CEZ-ie. – Dzisiejszy dzień to dla całej szkolnej społeczności piękny czas, czas spełnionego obowiązku. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Za wami dużo pracy, a przed wami – zasłużony odpoczynek.


 

Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023