Grzegorz Czajka pokieruje szpitalem

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Grzegorzowi Czajce. Kierownictwo nad lecznicą przejmie od 3 sierpnia 2020 r.

Chirurgia kręgosłupa w stalowowolskim szpitalu

Pełny zakres operacji kręgosłupa, miednicy i osteotomia podkolanowa – to nowe procedury wykonywane na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Przypominamy o terminach ważności dokumentów komunikacyjnych

Przypominamy, że zgodnie z art. 15zzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) - w przypadku gdy ważność m. in.:

Zarząd z absolutorium i pieniędzmi na inwestycje

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Szpital otrzymał nowy respirator

Gmina Stalowa Wola sfinansowała zakup nowoczesnego respiratora dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Sprzęt trafi na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 fundusz drog samorzadowych logo fs

Powiat Stalowowolski korzysta z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. „Fundusz Dróg Samorządowych” na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie i remoncie dróg powiatowych na terenie powiatu.

W roku 2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Stalowowolski będzie realizował 3 zadania: Szczegółowe informacje po kliknięciu nazwy zadania. 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne - Zdziechowice w m. Zdziechowice” 

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap 1”

 

Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023