Przypominamy o terminach ważności dokumentów komunikacyjnych

Przypominamy, że zgodnie z art. 15zzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) - w przypadku gdy ważność m. in.:

Zarząd z absolutorium i pieniędzmi na inwestycje

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Szpital otrzymał nowy respirator

Gmina Stalowa Wola sfinansowała zakup nowoczesnego respiratora dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Sprzęt trafi na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

O zmaganiach z pandemią na sesji

Za nami XVI Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego. Obrady zdominował temat funkcjonowania podległych powiatowi placówek w okresie trwającej pandemii koronawirusa.

KOMUNIKAT dotyczący ważności dokumentów komunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 15zzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) -
w przypadku gdy ważność m. in.:

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Konkurs „Belfer Roku” Starostwo Powiatowe zorganizowało już po raz 6. W tym roku, najwięcej głosów zdobyła w nim Renata Bis - nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Jej uczniowie mogą poszczycić się świetnymi osiągnięciami w turniejach na arenie ogólnopolskiej, a dodatkowo cieszy się wśród nich wysokim autorytetem ze względu na pogodne usposobienie, profesjonalizm i okazywaną im na co dzień życzliwość. Na drugim miejscu uplasowała się Anna Trela - nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych na kierunkach technik hotelarz i technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, a na trzecim – ks. Paweł Piędzio, uczący religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego.

Podczas uroczystości zorganizowanej w stalowowolskim Spółdzielczym Domu Kultury, wręczono również Nagrody Starosty. W tym roku otrzymali je: Paweł Ciołkosz - dyrektor ZSP Nr 3, Bożena Gajda – ZSO, Ewa Praga – ZSO, Mirosława Maczkowska - wicedyrektor ZSP Nr 1, Dorota Wolanin – ZSP Nr 1, Longina Ordon - wicedyrektor ZSP Nr 2, Anna Kielar – ZSP Nr 2, Mirosław Barszcz – ZSP Nr 3, Robert Śliwa – ZSP Nr 3, Piotr Jurczyk – CEZ, Krzysztof Szczęch – CEZ, Joanna Długosz – ZS Nr 6 Specjalnych, Małgorzata Stadnik – CKUiODiDZ, Alicja Sroka – ZPO-W, Maria Grondalska – PPP.

Warto również zaznaczyć, że nagrodę Ministra Edukacji Narodowej odebrał w tym roku Stanisław Ordon – wicedyrektor ZSO, a medale KEN otrzymali: Iwona Czopor – wicedyrektor ZSP Nr 1, Mirosława Maczkowska – wicedyrektor ZSP Nr 1, Paweł Ciołkosz – dyrektor ZSP Nr 3, Elżbieta Zawisza – nauczyciel ZSP Nr 2, Jacek Bożek – nauczyciel ZSP Nr 2, Dariusz Domagała – kierownik CKP w CEZ, Ireneusz Iwan – z-ca kierownika CKP w CEZ. Oprócz tego, nagrody Kuratora Oświaty otrzymali w tym roku: Ludmiła Drożewska – ZSO, Jolanta Mazur – ZS Nr 6 Specjalnych, Grzegorz Cygan – CEZ.

Wręczono również Medale za Długoletnią Służbę. Złote otrzymali: Ewa Sapun – ZSP Nr 2 oraz Krzysztof Giżka – ZSP Nr 2, a Srebrny – Małgorzata Terlecka, również z ZSP Nr 2. Natomiast Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali: Małgorzata Chojnacka - Szempruch – ZSP Nr 2, Agnieszka Grzywacz – ZSP Nr 2, Renata Kruk – ZSP Nr 3, Renata Pyjor – ZSP Nr 3, Joanna Szczerbowska-Kopacz – ZSP Nr 3.

- Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół za ich trud nauczania i wychowywania. Dzisiejszy dzień to okazja do chwili zadumy nad tym co było i nad tym co będzie. Dlatego życzę Państwu wielu sukcesów. Składam również gratulacje i to nie tylko nagrodzonym i wyróżnionym nauczycielom, ale również uczniom – mówił podczas uroczystości Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Bo uczniów na sali też nie brakowało. Na uroczystości była obecna spora grupa młodzieży - uczniów i studentów wspieranych przez Powiat Stalowowolski w formie stypendiów. Ich listę zamieszczamy poniżej. Podobnie jak listę nauczycieli, którzy odebrali tego dnia awans na kolejny stopień zawodowy - nauczycieli mianowanych.

- Życzę Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom i całemu środowisku zrodziła wiele dobrych owoców – mówił na zakończenie uroczystości do zgormadzonych Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. I przypomniał piękne słowa profesora Jana Legowicza: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje…”

 

Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023