„Bezpieczny budżet”

17. 06. 01

We wtorek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli odbył się finał X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta pn. "Bezpieczny budżet". Patronat honorowy nad konkursem objął starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, natomiast patronat merytoryczny sprawowali Jerzy Kozielewicz Rzecznik Konsumentów Powiatu Stalowowolskiego oraz Ferdynanda Łątkowska Rzecznik Konsumentów Powiatu Niżańskiego.

Konkurs miał na celu szerzenie wiedzy konsumenckiej wśród młodych ludzi, którzy wchodząc w dorosłe życie będą świadomymi konsumentami. Udział w konkursie pozwolił młodym konsumentom poznać instrumenty ochronne oraz podstawowe przepisy prawne dotyczące zakupów. Konkurs składał się z dwóch części: testowej oraz otwartej. W pierwszej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wyboru składający się z 30 pytań, w drugiej rozwiązywali typowe problemy z jakimi spotykają się konsumenci.

Po zaciętej rywalizacji laureatką konkursu została Paulina Janiszewska z LO im. KEN w Stalowej Woli. Uczniowie w konkursie wykazali się wiedzą znacznie wykraczającą poza ramy szkolne, w związku z tym przyznano liczne wyróżnienia. Sponsorami konkursu byli: Powiat Stalowowolski, Społem PSS Stalowa Wola oraz Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.