Nowe zasady zbiórek publicznych

18 lipca 2014 roku wejdzie w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Oto istota wprowadzanych zmian:

  • Od 18 lipca 2014 roku nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne.
  • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny “profil zaufany”, czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu epuap.gov.pl
  • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 roku bez dodatkowych formalności.
  • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 roku proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu zbiorki.gov.pl który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
  • Od 18 lipca 2014 roku zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
  • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będa rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

  • nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki
  • zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.
  • tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.ht

profil-z.pdf

zbiorki.pdf