Czekamy na nominacje do nagród Starosty w dziedzinie kultury i sportu

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, stowarzyszenia twórcze oraz kluby i stowarzyszenia sportowe do składania wniosków o przyznanie nagród Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu w roku 2014.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2014 roku. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o przyznanych nagrodach oraz terminie ich wręczenia, zostaną podane na stronie internetowej Starostwa, a osoby i zespoły uhonorowane nagrodami, otrzymają zaproszenia indywidualne.

W sprawie bliższych informacji, proszę o kontakt z panią Lilą Wojciak pod nr telefonu: (15) 6433654 e-mail: l.wojciak@stalowowolski.pl

Pliki do pobrania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Wykaz formularzy i wniosków

UCHWAŁA NR XXV/182/2012 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 października 2012 r.

Uchwała Nr XXV/181/2012 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 października 2012 r.