Tłumy na Targach Pracy

 Prawdziwe tłumy mieszkańców wzięło udział w wydarzeniu zorganizowanym przez stalowowolski Powiatowy Urząd Pracy, jakim były piątkowe (17 kwietnia) „Targi Pracy i Edukacji”. Zapoznać się z ofertami dostępnymi na lokalnym rynku pracy przyszło nie tylko wielu ludzi młodych, ale też i tych, którzy pracy bądź nie mają, bądź myślą o jej zmianie.

Tego dnia w Bibliotece Międzyuczelnianej, gdzie zorganizowano targi, swoje stoiska mieli nie tylko lokalnie pracodawcy, ale i urzędy oraz pośrednicy pracy z całego regionu. – Nie konkurujemy ze sobą, tylko współpracujemy. Cel jest wspólny – znaleźć pracę dla jak największej liczby osób – tłumaczy Zofia Zielińska-Nędzyńska, dyrektor stalowowolskiego PUP-u.

Imprezę chwalił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, który dokonał jej oficjalnego otwarcia. – Praca to niestety dzisiaj towar deficytowy. Dlatego każde działanie mające na celu pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy w nawiązaniu kontaktów z pracodawcami i znalezieniu zatrudnienia jest ważne – stwierdził w krótkiej przemowie wygłoszonej podczas otwarcia.

Podczas targów zaprezentowało się w sumie 48 wystawców, w większości pracodawcy i pośrednicy pracy, ale także przedstawiciele szkół.