Kolejne szkolenie za nami

Powiat Stalowowolski, w porozumieniu z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, cyklicznie organizuje bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli trzeciego sektora, którzy chcą działać na rzecz lokalnej społeczności. Ostatnie szkolenie dotyczyło uczestnictwa w projekcie „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. W ramach tego projektu młode organizacje oraz grupy nieformalne na zadania dotyczące m. in. działalności na rzecz seniorów, wypoczynku dla dzieci i młodzieży czy rozwoju gospodarczego, wspólnot i społeczności lokalnych mogą pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych. Szkolenie prowadził Stanisław Baska, prezes Fundacji SMK Fundusz Lokalny.

Szczegóły dotyczące projektu na stronie www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

W czwartkowym spotkaniu uczestniczył także Jacek Piwowarski, Mobilny Doradca ICT, który świadczy bezpłatną pomoc w zakresie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych dla organizacji pozarządowych. Sieć Mobilnych Doradców realizowana jest w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. ”Nowe Technologie Lokalne”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej o mobilnych doradcach na stronie www.technologielokalnie.pl  

{gallery}baska{/gallery}