Targi Pracy i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli już po raz trzeci organizuje Targi Pracy i Edukacji. Jeśli przyjdziesz, będziesz mógł m.in zapoznać się z polskimi i zagranicznymi ofertami pracy, poznać ofertę szkoleniową szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz zasięgnąć porady od doradców zawodowych i ekspertów rynku pracy.

Patronat honorowy nad targami objął Starosta Stalowowolski.

Serdecznie zapraszamy!

Data: 8 kwietnia 2016 roku
Godzina: 10:30 – 13:30
Miejsce: Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli

Więcej na na www.pupstalowawola.pl