Starosta i Zarząd Powiatu z absolutorium

Dochody Powiatu Stalowowolskiego zaplanowane w 2015 roku w wysokości 118,9 mln zł zostały wykonane na kwotę 114,3 mln zł, co stanowiło 96,1 % planu. Natomiast wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę 115,4 mln zł, co stanowiło 96,0 % planu założonego na kwotę 120,2 mln zł. – To był bardzo udany rok. Jestem dumny przede wszystkim z tego, że z ubiegłorocznego budżetu udało nam się przeznaczyć na inwestycje aż 25 milionów złotych. To potężna kwota, zwłaszcza jak na możliwości powiatu. Zresztą właśnie te duże nakłady inwestycyjne zaważyły na tym, że zostaliśmy laureatami Podkarpackiej Nagrody Samorządowej dla najaktywniejszego powiatu w 2015 roku – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski, który przewodniczy Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. Obok niego, w Zarządzie zasiadają jeszcze: wicestarosta Mariusz Sołtys, a także radni: Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki oraz Marek Tyza.