„Tak dla integracji poprzez sport”

W 12- dniowym spotkaniu, finansowanym ze środków unijnych, które rozpocznie się 4 lipca, weźmie udział po 10 uczestników z obydwu krajów w wieku od 15 do 25 lat wraz z 2 osobami towarzyszącymi. Program spotkania zakłada między innymi spotkania z weteranami pięściarstwa, Mistrzynią Świata i Europy oraz13-krotną Mistrzynią Polski, sędzią międzynarodowym, którzy przybliżą młodzieży temat dyskryminacji w sporcie ze swojej perspektywy. Młodzież z pomocą specjalistów poprowadzi także różne warsztaty na temat religii, zwyczajów, tradycji panujących w tych trzech krajach.W programie znajdą się także wycieczki i zajęcia ruchowe.

W ramach wymiany zostanie zorganizowane spotkanie otwarte dla młodzieży ze Stalowej Woli, a na zakończenie spotkania zawodnicy z 3 klubów zaprezentują na podsumowującym, otwartym dla społeczności lokalnej turnieju, nabyte umiejętności oraz efekty wypracowane podczas spotkania: film i prezentację multimedialną oraz broszurę dotyczącą tematyki dyskryminacji w sporcie. Przed spotkaniem młodzież z każdego kraju weźmie udział w zajęciach, podczas których poznają kulturę danego kraju,a także w zajęciach językowych i psychologicznych.

Celem projektu jest uświadamianie i walka z nowymi zagrożeniami i wyzwaniami dla sportu, w szczególności z szeroko pojętą dyskryminacją. Rezultatem zrealizowanego zadania będzie zdobyta wiedza i doświadczenie w tematyce dyskryminacji, tolerancji, nabycie szeregu nowych umiejętności interpersonalnych, zwiększenie zasobu słownictwa (językiem projektu jest angielski) i wiedzy na temat krajów partnerów oraz stosunków międzyludzkich i zwyczajów w nich panujących. W wyniku przeprowadzenia projektu uczestnicy zyskają: Youthpass, liczne certyfikaty i zaświadczenie.

W harmonogramie projektu zaplanowano spotkanie grup z Prezydentem Miasta i Starostą Powiatu Stalowowolskiego, które odbędzie się 11 lipca o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta oraz legendami stalowowolskiego boksu – Stanisławem Szado oraz Eugeniuszem  Przyłuckim. Po spotkaniu na hali MOSiR odbędzie się pokazowy trening.

Dnia 14 lipca o godzinie 12:30 na hali MOSiR odbędzie się uroczyste zakończenie projektu. Na uroczystym zakończeniu zaplanowano 7 sparingów – międzynarodowych pokazów bokserskich oraz przedstawienie efektów wypracowanych podczas spotkania: film i prezentację multimedialną, Quest po Sandomierzu oraz broszurę dotyczącą tematyki dyskryminacji w sporcie.

Wymiana grup rówieśniczych przyniesie długoterminowe korzyści zarówno dla młodzieży jak i klubów. To także promocja powiatu i miasta w kraju i zagranicą, gdyż efekty i relacje z przeprowadzonych działań zostaną rozesłane do Okręgowych Związków Bokserskich w każdym z krajów wymiany oraz zamieszone na ogólnokrajowych portalach, a także w bazie projektów Unii Europejskiej.

(autor zdjęć: L. Goc)