Lądowisko oraz nowy SOR dla szpitala!

– Od początku tej kadencji zapowiadałem, że Szpital Powiatowy będzie dla nas jednym z priorytetów. To nie były puste słowa. W ostatnim czasie w szpitalu sporo zmieniło się na lepsze, ale prawdziwa metamorfoza dopiero przed nami – wybudowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz gruntowna przebudowa SOR-u to potężna inwestycja, która rozpocznie się już w 2017 roku. To duże, kosztowne i niezwykle skomplikowane zadanie, ale niezbędne do wykonania. Usprawni pracę szpitala i przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Nie byłoby możliwe do realizacji, gdyby nie duże dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Warto zaznaczyć, że 6,8 mln zł to maksymalna kwota, jaką mogliśmy uzyskać. To świadczy o tym, jak dobrze był przygotowany nasz projekt – mówił Janusz Zarzeczny podczas specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej w dniu 7 grudnia w stalowowolskim szpitalu.

Inwestycja rozpocznie się w 2017 roku i potrwa do końca marca 2018 r. Jeśli chodzi o przebudowę i rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, to będzie ona podzielona na 2 etapy. Etap pierwszy obejmie przebudowę pomieszczeń dla nowej lokalizacji Izby Przyjęć i Nocnej Świątecznej Opieki Medycznej. Etap drugi obejmie natomiast przebudowę części pomieszczeń SOR na parterze (czyli wszystkich pomieszczeń obecnie zajmowanych przez SOR i Izbę Przyjęć, oprócz sali resuscytacji i sali intensywnej opieki medycznej), łącznie z wejściem do budynku, przystosowaniem klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych oraz przebudowę wszystkich pomieszczeń w piwnicy (miejsce pobytu i dyżurowania zespołów ratownictwa medycznego i lekarzy dyżurnych SOR), a także rozbudowę SOR na poziomie parteru w kierunku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. Zakres rozbudowy obejmuje też wykonanie traktu komunikacyjnego z „przewiązki” do Stacji Dializ, łącznie z wykonaniem zewnętrznej windy łóżkowej, dzięki czemu zlikwidowana zostanie „przechodniość” oddziału ratunkowego dla pacjentów Stacji Dializ.

O tym, jak ogromne znaczenie ma ta inwestycja, przekonywała Magda Zając, p.o. lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. – W 2015 roku nasz oddział obsłużył 13 tysięcy pacjentów, w tym roku ta liczba będzie podobna. To bardzo dużo, a pomieszczenia którymi dysponujemy obecnie są niewystarczające do obsługi takiej ilości chorych. Dlatego bardzo się cieszymy z tej inwestycji. Poprawi ona zarówno komfort pracy personelu, jak i komfort obsługiwanych tu pacjentów – tłumaczyła dziennikarzom.

W tym samym czasie co prace na SOR-ze, będą toczyły się roboty budowlane na dachu Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. To właśnie tu powstanie lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. Roboty obejmą wykonanie konstrukcji nadbudowy nad dachem pawilonu, wykonanie płyty lądowiska, nadbudowę istniejącej klatki schodowej i wymianę jednej istniejącej windy łóżkowej, która pozwoli na dojazd pacjenta na poziom płyty lądowiska, montaż systemu nawigacji i oświetlenia oraz montaż urządzeń przeciwpożarowych. – To lądowisko jest bardzo potrzebne. Mamy w naszym szpitalu rozbudowaną specjalistykę, jest przecież kardiologia inwazyjna, jest jedyna w tej części kraju komora hiperbaryczna. To są dziedziny, w których liczy się czas, w zasadzie każda minuta. Dlatego jestem przekonany że często będą lądowały tu śmigłowce z pacjentami. Będą też pewnie i takie przypadki, że będą przylatywać i po naszych pacjentów. To też jest ważne – mówił Edward Surmacz, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Przypomnijmy: wartość kosztorysowa inwestycji to 14,6 mln zł, z czego 6,8 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Pozostałe środki na to zadanie będą pochodziły z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.