Ogłoszenie o konkursach

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przeznacza kwotę:

1) 25.000,00 zł na dofinansowanie zadania: wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

2) 35.000,00 zł na dofinansowanie zadania: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:
– Siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, p. 418
– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 415
– Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (www.bip.stalowowolski.pl), stronie internetowej (www.stalowowolski.pl) oraz tablicach ogłoszeń Starostwa i PCPR.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Jur – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 415, tel. (15) 643 37 05, w godz. 7:00 – 14:00.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

1) „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego – wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych”

2) „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla osób niepełnosprawnych”

W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta taka zostanie uznana jako złożona niezgodnie z ogłoszonym konkursem i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie:
1) dofinansowanie zadania: wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
2) dofinansowanie zadania: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla osób niepełnosprawnych