Konkurs na COP-owski reportaż

Uczestnicy konkursu przygotowują tekst związany tematycznie z konkursem, spełniający wymogi reportażu jako gatunku. Do konkursu przyjęte zostaną wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.

Reportaż musi być dostarczony w formie wydruku komputerowego i równolegle na nośniku CD (format PDF). Wielkość pracy powinna wynosić 4-5 stron tekstu znormalizowanego – 1800 znaków na jednej stronie. Poprzez ten konkurs chcemy ukazać życie społeczności miast COP-owskich w świetle tradycji technicznych i poczucia przynależności do regionu, pokazać wpływ dorobku COP-u na kształtowanie tożsamości kolejnych pokoleń czy przedstawić losy zakładów Centralnego Okręgu Przemysłowego po transformacji ustrojowej i ich wpływ na mieszkańców.

Nie bez znaczenia jest nawiązanie do polskich tradycji reporterskich, sylwetki Melchiora Wańkowicza, ojca polskiego reportażu, autora „Sztafety” książki o wielkich inwestycjach Centralnego Okręgu Przemysłowego – wyjaśnia Ewa Biały, dyrektor stalowowolskiej biblioteki. W konkursie przewidziane są następujące nagrody: nagroda główna w wysokości 3 tysięcy złotych, II nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych oraz III nagroda – 1 tysiąc złotych. Przyznane zostaną również wyróżnienia – nagrody książkowe.

Ostateczna data przekazania reportażu bibliotece to 15 września 2017 r. Prace należy złożyć osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby Organizatora pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza, ul. ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem „Konkurs na reportaż”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca października 2017 r. w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej biblioteki.

Przypomnijmy, że w tym roku obchodzimy 80. rocznicę powstania Stalowej Woli, jednego z miast Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Na zdjęciu: ilustracja z książki Melchiora Wańkowicza „Sztafeta”. Publikacja opisuje budowę COP.