Podziękowanie dla Marii Dekert

Członkowie Zarządu na ręce pani Marii Dekert złożyli podziękowania za trud i zaangażowanie w wypełnianiu misji na rzecz drugiego człowieka, za sumienną, rzetelną pracę i wrażliwość na problemy innych. Ponadto Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o nadanie pani Marii Dekert „Złotego Krzyża Zasługi” za ofiarną działalność publiczną spełniając czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść społeczeństwu w obszarze profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.