Starosta i Zarząd Powiatu z absolutorium

Dochody Powiatu Stalowowolskiego zaplanowane w 2017 roku w wysokości 118,3 mln zł zostały wykonane na kwotę 116,7 mln zł, co stanowiło 98,6 % planu. Natomiast wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę 123,9 mln zł, co stanowiło 94,2 % planu założonego na kwotę 131,6 mln zł.

– Dziękuję Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium oraz za zgodną i merytoryczną współpracę przez cały 2017 rok. Nie ukrywam, że nie był on łatwy, zwłaszcza ze względu na ogromne wydatki inwestycyjne, które wyniosły rekordowe dla nas 47 milionów złotych. Każda ze zrealizowanych inwestycji była potrzebna i wyczekiwana przez naszą społeczność i dlatego jesteśmy z nich dumni. Chcę też zaznaczyć, że konsekwentnie staramy się inwestować w całym powiecie, ważna dla nas jest każda gmina i dlatego na terenie każdej staramy się coś dobrego zrobić – podsumował Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski, który przewodniczy Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.