Zapraszamy na IV Spartakiadę Stowarzyszeń

Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje Powiatu Stalowowolskiego na IV Spartakiadę Stowarzyszeń, która odbędzie się w ramach Weekendu dla Zdrowia dnia 8 lipca 2018 roku (niedziela) w godzinach od 15.00 do 17.00.

Celem Spartakiady jest integracja organizacji pozarządowych w warunkach rywalizacji „na wesoło”. Udział w Weekendzie dla Zdrowia będzie nie tylko promocją zdrowego stylu życia, ale także promocją organizacji działających na terenie powiatu. Każda organizacja będzie mogła krótko zaprezentować swoją działalność.

Do udziału w Spartakiadzie Stowarzyszeń zapraszamy reprezentacje członków stowarzyszeń liczące min. 3 osoby. Ani wiek, ani ograniczona sprawność fizyczna nie są przeszkodami w rywalizacji stowarzyszeń. Każdy uczestnik znajdzie konkurencję, w której może wygrać. Przykładowe „konkurencje” :

  • – slalom z rakietką na czas,
  • – rozsypanki wyrazowe (przysłowia),
  • – marsz w alkogoglach,
  • – rzut do kosza,
  • – bieg w parach.

Członkowie stowarzyszeń działając najczęściej społecznie wykazują się hartem ducha i niesamowitą energią do działania, dlatego mamy nadzieję, że rywalizacja pozwoli wyłonić najbardziej aktywne stowarzyszenie charakteryzujące się poczuciem humoru jego członków. Najlepsze organizacje zostaną nagrodzone w obecności mediów i mieszkańców Stalowej Woli.

Aby wziąć udział w spartakiadzie wystarczy wybrać reprezentacje członków stowarzyszenia i zgłosić swój udział na załączonym formularzu do 2 lipca 2018 r. na adres:

Regulamin do pobrania:

1. Regulamin PDF

2. Regulamin DOC