MON zachęca - Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Jak zaznacza MON, kampania ma pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca. Projekt realizowany przez Ministerstwo jest odpowiedzią na wzrost społecznego zainteresowania wojskiem i zdobywaniem kompetencji związanych z bezpieczeństwem. Ma na celu zwiększenie stanu osobowego polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych – wojskach lądowych, specjalnych, lotnictwie, marynarce wojennej i obronie terytorialnej, a także w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych − szeregowych, podoficerów i oficerów.

Zespoły rekrutacyjne złożone są z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Podczas spotkania zainteresowani będą mogli porozmawiać o służbie wojskowej, armii, miejscowej jednostce. Wojskowi podzielą się własnymi doświadczeniami, opowiedzą o dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Wytłumaczą również, gdzie należy uzyskać szczegółowych informacji w celu podjęcia służby.

Spotkania z mobilnymi zespołami rekrutacyjnymi odbędą się w dniach 3 – 9 grudnia w następujących miejscach w Stalowej Woli:
3 – 4.12 – Biblioteka Międzyuczelniana, ul. Popiełuszki 10,
5 – 7.12 – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Dmowskiego 8,
8 – 9.12 – Miejski Dom Kultury, ul. 1 Sierpnia 9.

Terminy spotkań zespołów rekrutacyjnych na Podkarpaciu
http://www.mon.gov.pl/zostan-zolnierzem/gdzie-nas-spotkasz/podkarpackie-e2018-10-13/

Więcej informacji o kampanii na stronie:
http://www.mon.gov.pl/zostan-zolnierzem/