Droga powiatowa z dofinansowaniem rządowym

Uroczyste podpisania umów na dofinansowanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Dokument ten z rąk wojewody Ewy Leniart odebrał starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.
Powiat stalowowolski otrzymał dokładnie 2 647 468 zł dofinasowania, jest to 50 procent kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 5,5 mln zł. Pozostałe środki pochodzą w równiej wysokości z budżetu Powiatu Stalowowolskiego i z budżetu Gminy Pysznica, czyli każdy z samorządów przeznaczył na ten cel blisko 1,5 mln zł.

Przebudowa drogi rozpoczęła się w marcu tego roku. Prace obejmują odcinek drogi o długości ponad 1,2 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1023R do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R w Pysznicy. W ramach inwestycji jezdnia będzie poszerzana do szerokości 6 metrów oraz zostaną wykonane nowe warstwy nawierzchni. Na przebudowywanym odcinku, po lewej stronie zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 m, a po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej. Zostanie również przebudowanych 10 skrzyżowań z drogami publicznymi, w tym jedno skrzyżowanie na skrzyżowanie typu rondo. Będzie ono oświetlone i zlokalizowane w pobliżu cmentarza.

Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa, przebudowana będzie sieć wodociągowa, teletechniczna i gazowa.

Zakończenie prac jest przewidziane w październiku tego roku.