Malarska opowieść o powiecie stalowowolskim

 

W Galerii TŁO MDK prezentowanych jest kilkadziesiąt prac artystów, biorących udział w ogólnopolskim plenerze malarskim zorganizowanym przez Powiat Stalowowolski, który odbył się we wrześniu tego roku w Ośrodku Rehabilitacyjno – Adaptacyjnym Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie.

Uczestnikami tegorocznego pleneru byli: Danuta Gaweł z Krzeszowa, Bożena Wójtowicz-Ślęzak z Tarnobrzega, Grażyna Grabowska i Sylwia Lis – Persona z Lublina, Marianna Grabowska z Koła w Wielkopolsce, Kazimierz Hamada i Anna Lewińska z Krakowa, Małgorzata Kapłan i Anna Kossakowska z Warszawy, Jacek Kośmiński z Kazimierza Dolnego, Romana Medyńska i Barbara Zinsterstein – Kochan z Rzeszowa, Maria Mostek z Rudnej Wielkiej k. Rzeszowa, a także artyści ze Stalowej Woli: Krzysztof Czerwiak, Ryszard Kochan, Jadwiga Kukuła, Agata Magdziak, Stanisław Świeca.

Ideą pleneru, jak zaznaczała Lila Wojciak, było pokazanie malowniczych zakątów powiatu stalowowolskiego, jego niezwykłej urody i nieprzemijającego piękna. – Stąd też prezentowane prace na dzisiejszej wystawie są kolejną, malarską opowieścią o jego niezwykłym uroku. Autorzy tych prac, to artyści, którzy tworzą w różnych technikach artystycznych, poszukują różnych form artystycznej wypowiedzi. To również ludzie, którzy pochodzą z różnych środowisk, ale spotkali się na chwilę w Bojanowie na gruncie wspólnej pasji, którą jest niewątpliwie sztuka, którą rozumiemy pod pojęciem piękna, harmonii i dawania ludziom przyjemności – mówiła podczas wernisażu. Zaznaczała, że artyści prezentujący swoje prace mają na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Uczestniczą w wielu plenerach powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Ich obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach niemalże na całym świecie.

Starosta Janusz Zarzeczny dziękował artystom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału na plenerze, jednocześnie zapraszał na kolejny, gdyż jak podkreślał, to wydarzenie będzie kontynuowane. – Plener organizujemy po to, żeby nasz piękny powiat, nasze okolice zostały uwiecznione. Artysta widzi nieco inaczej, niż każdy z nas. Z czegoś, co nam wydaje się mało istotne, potrafią państwo wykrzesać piękną wizytówkę powiatu. Uchwycić coś, co jednoznacznie jest identyfikowane z powiatem stalowowolski – mówił starosta do twórców.

Wystawę można oglądać do 6 stycznia 2020 r.

{gallery}wernisazplener2019{/gallery}