Droga powiatowa w Pilchowie już po remoncie

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa – etap I”, było realizowane w okresie od czerwca do listopada 2019 roku, a jego wykonawcą było konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika oraz PBI WMB z Sandomierza. W ramach inwestycji przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości 1 547 m, w tym: wykonano nową nawierzchnię asfaltową z jezdnią o szerokości 5,5 m, wybudowano jednostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m i poprawiono pobocza, uzupełniając je kruszywem lub opaską z kostki. Przebudowano również skrzyżowanie z drogą gminną, a także wykonano odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej i rowu odwadniającego. – To ważna droga, która długo czekała na ten remont. Nowa jezdnia, chodnik – to wszystko cieszy, ale zwłaszcza istotne było w tym przypadku wykonanie odwodnienia, ponieważ tu często występowały wodne zastoiny. Teraz jest kanalizacja, rów odwadniający, więc problem się skończył – mówił starosta Janusz Zarzeczny podczas oficjalnego otwarcia drogi, które miało miejsce w dniu 11 grudnia.

W podobnym tonie wypowiadała się uczestnicząca w tym wydarzeniu Marzena Kuna, przewodnicząca Rady Gminy Zaleszany. – Sama jestem mieszkanką Pilchowa i wiem jak ta inwestycja była potrzebna i jak długo na nią czekaliśmy. Ten teren był często zalewany, włącznie z kościołem znajdującym się przy drodze. Dlatego wykonanie porządnego odwodnienia cieszy nas wyjątkowo. Dodatkowo, w ramach zadania pojawiło się oświetlenie ledowe, nowe chodniki i przejścia dla pieszych. Teraz wszystko jest tak, jak powinno być. Dziękujemy Powiatowi Stalowowolskiemu za współpracę i zrozumienie potrzeb naszej gminy – mówiła Marzena Kuna.

Natomiast Paweł Gardy – wójt Gminy Zaleszany, chwalił mieszkańców Pilchowa za cierpliwość i wyrozumiałość, jaką wykazali się podczas realizacji inwestycji. – Musieli w tym okresie zmagać się z wieloma niedogodnościami, jak hałas czy duże utrudnienia w ruchu, ale znieśli to dzielnie. Efekt jest taki, jakiego oczekiwaliśmy – poprawiło się bezpieczeństwo na tej drodze, poprawiła się również estetyka. Nasze marzenia o bezpiecznej i pięknej gminie się spełniają. W tym miejscu dziękuję również naszemu lokalnemu posłowi – Rafałowi Weberowi, który jako wiceminister infrastruktury skutecznie zabiega o wspieranie inwestycji drogowych realizowanych w naszym regionie – mówił Paweł Gardy.

Wartość inwestycji wyniosła w sumie 3 730 079 zł, z czego 2 962 608 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Reszta wydatków została pokryta z budżetów Powiatu Stalowowolskiego oraz Gminy Zaleszany (po 50%). – To był I etap tej inwestycji – od skrzyżowania z drogą krajową do przejazdu kolejowego. Przed nami natomiast jeszcze II etap – od przejazdu kolejowego w stronę Charzewic. Projekt mamy już przygotowany, a jeśli chodzi o realizację tej inwestycji, to przewidujemy to na rok 2020 lub 2021 – zapowiedział starosta Janusz Zarzeczny w rozmowie z dziennikarzami.

{gallery}pilchowDroga19{/gallery}