Zmiana organizacji pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zmiana organizacji pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ze względu na trwający stan epidemii informujemy, że:

– wnioski o wydanie wypisów lub wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,

– wnioski o udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie ewidencyjnym,

– wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczącego posiadania gospodarstwa rolnego,

– dokumentację geodezyjną i kartograficzną do weryfikacji,

można składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15, parter, pok. nr 9, tel. 15 643 36 10.

 

W celu osobistego odbioru dokumentacji, można zgłosić się również do siedziby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15, parter, pok. nr 9, tel. 15 643 36 10, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

 

Zachęcamy również do składania wniosków za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną za pomocą platformy E-PUAP na adres skrzynki: /5nux6c28xs/SkrytkaESP.

 

Dodatkowe informacje dotyczące w/w wniosków można również uzyskać drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej:

 tel. 15 643 36 10

e-mail: podgikVII@stalowowolski.pl