Dofinansowanie dla szkół Powiatu Stalowowolskiego w ramach programu „Poznaj Polskę”

Dofinansowanie dla szkół Powiatu Stalowowolskiego w ramach programu „Poznaj Polskę”

Trzy szkoły prowadzone przez Powiat Stalowowolski otrzymały dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. 

Celem programu było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W pilotażowej edycji programu zostały zaproponowane uczniom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia MEiN dofinansowaniu w wysokości do 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5 000 zł, dwudniowe do kwoty 10 000 zł i trzydniowe do kwoty 15 000 zł,  a co najmniej 20% stanowi finansowy wkład własny.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie w ramach w/w programu:

  • 5 000 zł – III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego,
  • 15 000 zł – Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego,
  • 10 000 zł – Technikum Nr 4 w Centrum Edukacji Zawodowej.