Referat Publicznego Transportu Zbiorowego

 • Kierownik Referatu
  Katarzyna Wieprzęć
  Pokój 202
  tel. 15 643 36 09
  e-mail: k.wieprzec (at) stalowowolski.pl

 • Pracownik Referatu
  Piotr Dąbrowski
  Pokój 202 
  tel. 15 643 36 09
  e-mail: ptz (at) stalowowolski.pl

 

Do zadań Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego należy w szczególności:

 1. analiza potrzeb przewozowych i planowanie zadań przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Stalowowolskim oraz Powiecie Niżańskim,
 2. realizacja Planu Transportowego i jego aktualizacja,
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania dotyczącego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Stalowowolskim i Powiecie Niżańskim,
 4. przygotowanie propozycji opłat za przewóz i innych opłat wynikających z prawa przewozowego za usługi świadczone przez operatora w zakresie publicznego transportu drogowego,
 5. prowadzenie spraw dotyczących wydawania, cofania potwierdzenia zgłoszenia przewozów przedsiębiorcy,
 6. prowadzenie spraw dotyczących realizacji usług przez operatora i przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 7. współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 8. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i aktualizacją rozkładów jazdy w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
 9. administrowanie systemem informacji dla pasażera,
 10. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
 11. opracowywanie regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy,
 12. wdrażanie regulaminów w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
 13. wykonywanie kontroli przestrzegania przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 14. współpraca z służbami związanymi z transportem publicznym, w tym m.in. Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją,
 15. współpraca z Powiatem Niżańskim w zakresie realizacji zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 16. przekazywanie właściwemu Ministrowi oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 17. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Stalowowolskiego lub Starostę Stalowowolskiego.