Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na członków komisji

18. 11. 22

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty nabór wniosków na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r.

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy