Zebranie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego

19. 11. 27

Zapraszamy na spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego, które odbędzie się w dniu 3 grudnia (wtorek) o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15 w sali obrad Zarządu Powiatu Stalowowolskiego (pok. 106, I piętro).

Zaproszenie skierowane jest do osób działających w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych z terenu powiatu stalowowolskiego. W programie spotkania zaplanowano podsumowanie działalności zarządu ROP w latach 2017- 2019 oraz opracowanie planu działania na kolejne lata.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego działa w celu wsparcia organizacji pozarządowych z terenu powiatu w budowie społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania i integracji sektora pozarządowego oraz wypracowania pozafinansowego modelu współpracy trzeciego sektora z Powiatem Stalowowolskim. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na spotkanie osoby zainteresowane działalnością ROP oraz współpracą z Powiatem Stalowowolskim w tym zakresie.