Inspektor Ochrony Danych, sprawy organizacyjne

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych, sprawy organizacyjne
  Magdalena Sołtys-Kurek
  Pokój 103
  tel. 15 643 36 35
  e-mail: abi (at) stalowowolski.pl
 

Do zadań Inspektora Danych Osobowych należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz innych przepisów krajowych, europejskich i aktów wewnętrznych,
 2. Współdziałanie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
 3. Wsparcie administratora danych osobowych w realizacji praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane na mocy art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 4. Wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 5. Wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Wsparcie pracowników w stosowaniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 7. Zapewnienie poradnictwa i informacji z zakresu ochrony danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,
 8. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych m.in. polityki ochrony danych osobowych, analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, klauzul informacyjnych, klauzul wyrażeń zgody,
 9. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;