Inspektor Ochrony Danych, sprawy organizacyjne

 • Inspektor ochrony danych (IOD)
  Magdalena SOŁTYS-KUREK
  tel. 15 643 36 35
  e-mail:abi (at) stalowowolski.pl
  pok. 103 I piętro

  Osoby, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz przysługujących im praw.

  Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli: http://www.bip.stalowowolski.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych


  Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
  1)    realizacja zadań wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz innych przepisów krajowych, europejskich i aktów wewnętrznych,
  2)    współdziałanie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
  3)    wsparcie administratora danych osobowych w realizacji praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane na mocy art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  4)    wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  5)    wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6)    wsparcie pracowników w stosowaniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
  7)    zapewnienie poradnictwa i informacji z zakresu ochrony danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,
  8)    przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych m.in. polityki ochrony danych osobowych, analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, klauzul informacyjnych, klauzul wyrażeń zgody,
  9)    prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych