Rada Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Urodził się 4 stycznia 1958 r. w Stalowej Woli.  Długoletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2 i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Radny Rady Powiatu w kadencjach:  1998 – 2002, 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz 2014 – 2018. Przewodniczący Rady Powiatu w latach 1998 – 2002, 2006 – 2010, 2014 - 2018 i obecnie. W kadencjach 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury , Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W obecnej kadencji zasiada w Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STALOWOWOLKSIEGO

 Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STALOWOWOLKSIEGO

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, członek Komisji Rewizyjnej.

Członek Komisji Ochrony Srodowiska, Rolnictwa, Leśnictwa oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Wiceprzewodniczący Komisj Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczegoj.

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa.

Wicestarosta stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Starosta Stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podkategorie