Zbigniew Gola

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.