Marek Pater

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.