Barbara Domin

Członek Komisji Ochrony Srodowiska, Rolnictwa, Leśnictwa oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.