Grzegorz Idec

Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa.