Józef Gorczyca

Wiceprzewodniczący Komisj Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczegoj.