Dariusz Bańka

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.