Zarząd Powiatu Stalowowolskiego

15. 05. 21
Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski

Janusz Zarzeczny

Urodził się 2 kwietnia 1957 roku w Osinkach (woj. lubelskie). Wieloletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11, a następnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli. Założyciel Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego w kadencjach: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 oraz obecnej. Wicestarosta Stalowowolski w latach 2007-2010. W latach 2006-2010 przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organami Pozarządowymi. Od lipca 2011 roku do listopada 2014 roku Prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.

W obecnej kadencji Starosta Stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Mariusz Sołtys, Wicestarosta Stalowowolski
Soltys Mariusz

Urodził się 6 kwietnia 1976 roku w Stalowej Woli. Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego w kadencjach 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018 oraz kadencji 2018 - 2023 z Komitetu Wyborczego Forum Mieszkańców Powiatu, bezpartyjny. Wicestarosta Stalowowolski od 2010 roku. Prawnik, absolwent studiów z zakresu europeistyki - specjalność administracja publiczna i samorządowa oraz studiów Executive Master of Business Administration.

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli - Rozwadowie, Członek Rady Społecznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


 

Członkowie Zarządu Powiatu

Gargaś Andrzej

Andrzej Gargaś

Urodził się 10 czerwca 1957 r. w Rzeszowie. W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Filii UMCS.

W październiku 1981 roku rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola w Dziale Zaopatrzenia. W 1990 r. został wybrany do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, a w 1991 r. został Przewodniczącym jednej z największych organizacji związkowych w kraju. Funkcję tę pełnił do 1998 r., zasiadał w Prezydium Zarządu Regionu  „Ziemia Sandomierska” NSZZ „Solidarność”. W latach 1995 - 2001 – wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Zakładów Przemysłu Obronnego NSZZ „Solidarność”.  Współzałożyciel i przez rok Członek Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Hucie Stalowa Wola. Przez 3 lata (od 1995 r. do 1997 roku) członek Rady Nadzorczej Huty Stalowa Wola SA wybrany przez pracowników. Zawodowo nadal związany z HSW SA, gdzie jako Specjalista d.s. Środków Unijnych realizował unijne projekty szkoleniowe dla pracowników zakładu. Autor kilku publikacji i opracowań naukowych.

W roku 1997 został wybrany na Posła na Sejm RP z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2006 - 2010 radny Rady Miasta Stalowa Wola.  W latach 2002 - 2006, 2014 - 2018 oraz obecnie radny Powiatu Stalowowolskiego. W kadencji 2014- 2018 oraz obecnej członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego.  Ponadto jest członkiem Zarządu Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – Oddział w Stalowej Woli oraz Zarządu Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria”.

Idec Grzegorz

Grzegorz Idec

Urodził się 20 stycznia 1981 r. w Tarnobrzegu. Ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.Od 2012 roku pracownik Urzędu Gminy Zaleszany, od 2015 roku pełni funkcję Inspektora do spraw ochrony ppoż.

Współzałożyciel i były wiceprezes Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej "Wolni od uzależnień" w Zaleszanach, były zawodnik oraz w latach 2006 - 2007 prezes Ludowego Zespołu Sportowego "KEMPUS" w Kępiu Zaleszańskim. W latach 2014 - 2018 przewodniczący Gminnej Rady Sportu w Urzędzie Gminy w Zaleszanach. W latach 2006 - 2016 członek Zarządu Ochotnicczej Straży Pożarnej w Kępiu Zaleszańskim, a od 2016 r. członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Stalowej Woli, Komendant Gminny ZOSP RP w Zaleszanach.

 

 

 

 

Osoby z głosem doradczym:

  1. Sekretarz Powiatu: Helena Krasoń, tel. (15) 643-36-07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Skarbnik Powiatu: Elżbieta Kulpa, tel. (15) 643-36-32, e-mail: budzet(at)stalowowolski.pl