Zaproszenie na konferencję dotyczącą finansowania inicjatyw obywatelskich

16. 08. 30

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję pt. „Narzędzia finansowania inicjatyw obywatelskich dostępne dla organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego”.

Konferencja odbędzie się 5 września 2016 roku, godz. 9:30 – 14:30 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Sali Kolumnowej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani uczestnictwem w konferencji zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności. Osobą do kontaktu jest pani Monika Łysik – Cebulak, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel: 17 867 12 49.

Szczegółowy program konferencji:

9:30 – 9:35- Rejestracja uczestników

9:35 – 9:40 – Powitanie i otwarcie konferencji

9:40 – 11:45 - Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) Prelegent MRPiPS – Piotr Marzęda

11:45 – 11:50 – Przerwa

11:50 – 13:00 - Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. Prelegent MRPIPS - Piotr Marzęda

13:00 – 13:30 - Podsumowanie i pytania

13:30 – 13:40 - Przerwa

13:40 – 14:15 - Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Prelegenci WUP

14:15 – 14:30- Podsumowanie i zakończenie