Zasady obsługi w KRUS

20. 05. 21

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Stalowej Woli wznowiła obsługę interesantów. Poniżej zasady obsługi.