Zadbaj o swoją kadrę pracowniczą. SSG operatorem projektu UE dla sektora MŚP

17. 10. 20

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o. o. pełniąca rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim ogłasza nabór nr 1/ST/2017 do projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1. do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.
Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.


Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
1. a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
2. b) małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
3. c) średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.


Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:
1. a) powyżej 50 roku życia,
2. b) pracownik o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
3. c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.


Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:
1. a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit na przedsiębiorstwo – 8 400,00 PLN, limit na jednego pracownika – 4 200,00 PLN,
2. b) małe przedsiębiorstwa – limit na przedsiębiorstwo – 18 000,00 PLN, limit na jednego pracownika – 3 600,00 PLN,
3. c) średnie przedsiębiorstwa – limit na przedsiębiorstwo – 30 000,00 PLN, limit na jednego pracownika – 3 000,00 PLN


Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach naboru 1/ST/2017 to 785 095,01 złotych.


Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 18.09.2017 r. od godz. 7:00 do 30.11.2017 r. do godz. 15:00. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu naboru.


Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
• osobiście w siedzibie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 147
• za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem: FUR Nabór 1/ST/2017


Dodatkowe informacje można uzyskać:
• telefonicznie: 15 814 91 12 lub osobiście w siedzibie StSG, pok. 147
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• strona internetowa www.ststrefa.pl zakładka Projekty UE

SSG