Rada Powiatu

Rada Powiatu Stalowolskiego 2018-2023

Ryszard Andres

RYSZARD ANDRES

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Urodził się 4 stycznia 1958 r. w Stalowej Woli.  Długoletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2 i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Radny Rady Powiatu w kadencjach:  1998 – 2002, 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz 2014 – 2018. Przewodniczący Rady Powiatu w latach 1998 – 2002, 2006 – 2010, 2014 – 2018 i obecnie. W kadencjach 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury , Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W obecnej kadencji zasiada w Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami

Wojciech Chodorek

WOJCIECH CHODOREK

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Marek Ujda

MAREK UJDA

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Stanisław Anioł

STANISŁAW ANIOŁ


Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
Dariusz Bańka

DARIUSZ BAŃKA


Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.
Aldona Bilska-Kokosińska

ALDONA BILSKA-KOKOSIŃSKA


Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
Zofia Ciesielska-Grella

ZOFIA CIESIELSKA-GRELLA


Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
Stanisław Czochara

STANISŁAW CZOCHARA

Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Barbara Domin

BARBARA DOMIN


Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa oraz członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Andrzej Gargaś

ANDRZEJ GARGAŚ


Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.
Zbigniew Gola

ZBIGNIEW GOLA


Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.
Józef Gorczyca

JÓZEF GORCZYCA


Wiceprzewodniczący Komisj Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczegoj.
Leokadia Gugała

LEOKADIA GUGAŁA


Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Grzegorz Idec

GRZEGORZ IDEC


Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa.
Aleksander Jabłoński

ALEKSANDER JABŁOŃSKI


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Wojciech Korkowski

WOJCIECH KORKOWSKI


Zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Maria Linek

MARIA LINEK

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Marek Pater

MAREK PATER


Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Robert Sałęga

ROBERT SAŁĘGA


Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa.
Mariusz Sołtys

MARIUSZ SOŁTYS

Wicestarosta stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.
Marek Tyza

MAREK TYZA

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Sekretarz Komisji Rewizyjnej.
Jaromir Wieprzęć

JAROMIR WIEPRZĘĆ


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Janusz Zarzeczny

JANUSZ ZARZECZNY


Starosta Stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.