Inspektor Ochrony Danych, Sprawy Organizacyjne

Inspektor Ochrony Danych, Sprawy Organizacyjne

Magdalena Sołtys-Kurek
tel. 15 643 36 35
pokój nr 103
e-mail: abi@stalowowolski.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

  1. realizacja zadań wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz innych przepisów krajowych, europejskich i aktów wewnętrznych,
  2. współdziałanie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
  3. wsparcie administratora danych osobowych w realizacji praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane na mocy art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  4. wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  5. wsparcie administratora danych osobowych w dokonywaniu zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. wsparcie pracowników w stosowaniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
  7. zapewnienie poradnictwa i informacji z zakresu ochrony danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,
  8. przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych m.in. polityki ochrony danych osobowych, analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, klauzul informacyjnych, klauzul wyrażeń zgody,
  9. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.