Wnioski i formularze

Wnioski i formularze

Wnioski, formularze, opis wybranych procedur oraz zbiór informacji niezbędnych przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich


Wydanie wyciągu z ewidencji


Założenie stowarzyszenia zwykłego


Założenie klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej


Wnioskowanie o zmianę danych w ewidencji