Skład i Komisje Rady Powiatu

Skład i Komisje Rady Powiatu

Stałe Komisje Rady Powiatu Stalowowolskiego:

  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jaromir Wieprzęć
  • Zastępca Przewodniczącego – Leokadia Gugała
  • Sekretarz – Marek Tyza
  • Zbigniew Gola
  • Maria Linek
  • Przewodnicząca – Aldona Bilska-Kokosińska
  • Zastępca Przewodniczącego – Stanisław Anioł
  • Sekretarz – Robert Sałęga
  • Zofia Ciesielska-Grella
  • Przewodniczący – Aleksander Jabłoński
  • Zastępca Przewodniczącego – Marek Pater
  • Wojciech Chodorek
  • Andrzej Gargaś
  • Józef Gorczyca
  • Grzegorz Idec
  • Mariusz Sołtys
  • Janusz Zarzeczny
    • Przewodnicząca – Zofia Ciesielska-Grella
    • Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Korkowski
    • Ryszard Andres
    • Dariusz Bańka
    • Stanisław Czochara
    • Andrzej Gargaś
    • Zbigniew Gola
    • Mariusz Sołtys
    • Marek Ujda
    • Przewodniczący Komisji – Marek Tyza
    • Zastępca Przewodniczącego – Dariusz Bańka
    • Ryszard Andres
    • Stanisław Anioł
    • Aldona Bilska-Kokosińska
    • Wojciech Chodorek
    • Barbara Domin
    • Leokadia Gugała
    • Wojciech Korkowski
    • Maria Linek
    • Marek Pater
    • Marek Ujda
    • Jaromir Wieprzęć
    • Janusz Zarzeczny
    • Przewodniczący – Józef Gorczyca
    • Zastępca Przewodniczącego – Barbara Domin
    • Stanisław Czochara
    • Grzegorz Idec
    • Aleksander Jabłoński
    • Robert Sałęga