Biuro Radców Prawnych

Biuro Radców Prawnych

Radca Prawny
Radosław Kubis
Andrzej Ziarek
pokój nr 105
tel. 15 643 36 29
e-mail: radca@stalowowolski.pl

Do zadań Radców Prawnych należy w szczególności:

  1. obsługa prawna Rady, Zarządu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
  2. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat,
  3. nadzór nad stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego przez pracowników Starostwa,
  4. opiniowanie projektów umów i porozumień,
  5. wydawanie opinii prawnych z zakresu spraw wynikających ze stosunku pracy,
  6. wydawanie opinii w sprawach indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
  7. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest rozwiązanie, zmiana lub wznowienie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów,
  8. opiniowanie zawarcia umowy w sprawach majątkowych,
  9. opiniowanie pod względem legalności uchwał organów Powiatu,
  10. prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych do WSA i NSA wraz z zastępstwem procesowym przed tym Sądem,
  11. występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty w postępowaniu sądowym,
  12. prowadzenie zbioru aktów prawnych,
  13. koordynowanie obsługi prawnej przez Radcę wyznaczonego przez Starostę.