Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie i edukację prawną
Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie i edukację prawną

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu…