Kontakt

Kontakt

ul. Podleśna 15
37- 450 Stalowa Wola
województwo podkarpackie

tel. 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02
e-mail: powiat@stalowowolski.pl

NIP Starostwa Powiatowego: 865-20-78-682

NIP Powiatu Stalowowolskiego: 865-25-65-494

Sekretarz Powiatu
Krzysztof Żminda
pokój nr 102
tel. 15 643 36 07
e-mail: org@stalowowolski.pl

Obsługa Zarządu Powiatu
pokój nr 114
tel. 15 643 37 45
e-mail: zarzad@stalowowolski.pl

Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej, sprawy organizacyjne
pokój nr 103
tel. 15 643 36 56
e-mail: rada@stalowowolski.pl

Sprawy osobowe
pokój nr 101
tel. 15 643 36 26
e-mail: kadry@stalowowolski.pl

Sprawy stowarzyszeń i fundacji, sprawy organizacyjne
pokój nr 103
tel. 15 643 36 35
e-mail: abi@stalowowolski.pl

Sprawy społeczne (zezwalanie na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich, biuro rzeczy znalezionych), sprawy organizacyjne                                                                                                                                                                                                                                              pokój nr 114
tel. 15 643 37 45
e-mail: obywatelskie@stalowowolski.pl

Kancelaria ogólna
pokój nr 10
tel. 15 643 36 33
e-mail: kancelaria@stalowowolski.pl

Obsługa sekretariatu starostów
pokój nr 108
tel. 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02
e-mail: powiat@stalowowolski.pl

Zarządzanie Kryzysowe
pokój nr 204, 205, 206
tel. 15 643 36 65, fax: 15 643 37 07
e-mail: pczk@stalowowolski.pl

Sprawy obronne i obrona cywilna, Kierownik Kancelarii Niejawnej, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
pokój nr 204, 205, 206
tel. 15 643 36 65, fax: 15 643 37 07
e-mail: pczk@stalowowolski.pl

Naczelnik Wydziału
Tomasz Wosk
pokój nr 414
tel. 15 643 36 98
e-mail: tomasz.wosk@stalowowolski.pl

Promocja Powiatu
pokój nr 412
tel. 15 643 36 36

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty nieinfrastrukturalne
pokój nr 412
tel. 15 643 36 36
e-mail: pkz2@stalowowolski.pl

Kultura, zdrowie, sport, wsparcie kombatantów, ochrona zabytków
pokój nr 408
tel. 15 643 36 54
e-mail: pkz1@stalowowolski.pl

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Kulpa
pokój nr 116
tel. 15 643 36 32
e-mail: budzet@stalowowolski.pl

Budżet
pokój nr 110
tel. 15 643 36 25

Księgowość
pokój nr 110, 111, 112
tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31, 15 643 36 30
e-mail: szak@stalowowolski.pl, j.bajek@stalowowolski.pl, e.banasiak@stalowowolski.pl

Finanse i sprawozdawczość
pokój nr 111
tel. 15 643 36 31
e-mail: budzet@stalowowolski.pl

Wynagrodzenia
pokój nr 112
tel. 15 643 36 30
e-mail: m.choma@stalowowolski.pl

 

Naczelnik Wydziału
p.o. Łukasz Lebioda
tel. 15 643 36 06
pokój nr 311
e-mail: mienie@stalowowolski.pl, l.lebioda@stalowowolski.pl

Inwestycje i zamówienia publiczne
pokój nr 311
tel. 15 643 36 27, 15 643 36 61
e-mail: m.sibiga@stalowowolski.pl,

Mienie, rozwój powiatu i zamówienia publiczne
pokój nr 311
tel. 15 643 36 27
e-mail: k.marczak@stalowowolski.pl

Informatycy
pokój nr 309
tel. 15 643 36 01
e-mail: infor@stalowowolski.pl

Sprawy administracyjno – gospodarcze
pokój nr 308
tel. 15 643 36 28

Naczelnik Wydziału
Witold Tutak
pokój nr 306
tel. 15 643 36 62
e-mail: srodowisko2@stalowowolski.pl

Zastępca Naczelnika
Hubert Karwan
pokój nr 304
tel. 15 643 36 47
e-mail: lasy@stalowowolski.pl

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi
pokój nr 303
tel. 15 643 36 05
e-mail: j.kedra@stalowowolski.pl

Gospodarka odpadami
pokój nr 302
tel. 15 643 36 04

Lasy, łowiectwo, ochrona przyrody
pokój nr 304
tel. 15 643 36 47

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
pokój nr 304
tel. 15 643 36 47, tel. kom. 530 310 056
e-mail: j.madej@stalowowolski.pl

Naczelnik Wydziału
Bożena Karlik

pokój nr 403
tel. 15 643 36 52
e-mail: ekznaczelnik@stalowowolski.pl

Oświata, projekty nieinfrastrukturalne
pokój nr 401
tel. 15 643 36 53
e-mail: ekz@stalowowolski.pl

Oświata
pokój nr 401
tel. 15 643 36 55
e-mail: ekz2@stalowowolski.pl, a.kulinska@stalowowolski.pl

Naczelnik Wydziału
Grzegorz Janiec

pokój nr 411
tel. 15 643 36 50
e-mail: g.janiec@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana
Gmina Zaleszany

pokój nr 409
tel. 15 643 36 49
e-mail: h.palka@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana
Gmina Pysznica

pokój nr 415
tel. 15 640 45 63
e-mail: archbud4@stalowowolski.pl, archbud10@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana
Gmina Stalowa Wola

Zaświadczenia o samodzielności lokali

pokój nr 410
tel. 15 643 36 48
e-mail: g.nawrocki@stalowowolski.pl, a.stroz@stalowowolski.pl, archbud7@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana
Gmina Radomyśl nad Sanem

pokój nr 416
tel. 15 643 36 51

e-mail: archbud8@stalowowolski.pl

 

Administracja Budowlana
Gmina Zaklików

pokój nr 416
tel. 15 643 36 51
e-mail: archbud9@stalowowolski.pl

Administracja Budowlana
Gmina Bojanów

pokój nr 416
tel. 15 643 36 51
e-mail: k.werminska@stalowowolski.pl

Naczelnik Wydziału
Grzegorz Ruszak

pokój nr 208
tel. 15 643 36 43
e-mail: komunikacja@stalowowolski.pl

Zastępca Naczelnika
Dorota Chmiel

pokój nr 207
tel. 15 643 36 44
e-mail: d.chmiel@stalowowolski.pl

Prawa jazdy
pokój nr 201, 209
tel. 15 643 36 40, 15 643 36 37
e-mail: prawojazdy@stalowowolski.pl

Rejestracja pojazdów
pokój nr 211
tel. 15 643 36 45, 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 46
e-mail: rejestracja@stalowowolski.pl

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy
Andrzej Winiarczyk
pokój nr 318
tel. 15 643 36 11
e-mail: geopow@stalowowolski.pl

Artur Gierak – Zastępca Naczelnika
Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków
pokój nr 319
tel. 15 643 37 08
e-mail: geodezja@stalowowolski.pl, ewidencja@stalowowolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków – Gmina Stalowa Wola
pokój nr 16
tel. 15 643 36 20
e-mail: ewidencja4@stalowowolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków – Gmina Bojanów, Gmina Pysznica
pokój nr 14
tel. 15 643 36 21
e-mail: ewidencja2@stalowowolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków – miasto Zaklików, Gmina Zaklików (obszar wiejski)
pokój nr 13
tel. 15 643 36 16
e-mail: ewidencja5@stalowowolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków – Gmina Zaleszany Gmina Radomyśl nad Sanem
pokój nr 15
tel. 15 643 36 18
e-mail: ewidencja1@stalowowolski.pl

Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków
pokój nr 313, 319
tel. 15 643 37 08, 15 643 36 12
e-mail: geodezja2@stalowowolski.pl, geodezja@stalowowolski.pl

Gospodarka nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa
pokój nr 314
tel. 15 643 36 13
e-mail:nieruchomosci@stalowowolski.pl, nieruchomosci2@stalowowolski.pl

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych
pokój nr 317
tel. 15 643 36 19
e-mail: ochronagruntow@stalowowolski.pl

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
pokój nr 316
tel. 15 643 36 15
e-mail: naradakoordynacyjna@stalowowolski.pl

Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
pokój nr 315
tel. 15 643 36 17
e-mail: projekty@stalowowolski.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik
Tomasz Grobel

pokój nr 11
tel. 15 643 36 58
e-mail: podgikvii@stalowowolski.pl

Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego
pokój nr 9
tel. 15 643 36 10

Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej
pokój nr 12
tel. 15 643 36 23

Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym
pokój nr 2, 12
tel. 15 643 36 23, 15 643 36 24

Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie “Ośrodek”
pokój nr 12
tel. 15 643 36 23

Naczelnik Wydziału
Dorota Trela

pokój nr 421
tel. 15 643 36 63, 793 680 324
e-mail: kontrola@stalowowolski.pl

Stanowisko ds. kontroli
pokój nr 419
tel. 15 640 45 64
e-mail: kontrola3@stalowowolski.pl

Stanowisko ds. egzekucji administracyjnej
pokój nr 420
tel. 15 643 36 00
e-mail: windykacja@stalowowolski.pl,  windykacja2@stalowowolski.pl

Naczelnik Wydziału
Katarzyna Wieprzęć

tel. 15 643 36 09
pokój nr 202
e-mail: naczelnik.transport@stalowowolski.pl

Stanowiska ds. transportu, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców i zarządzania ruchem na drogach
pokój nr 210
tel. 15 643 36 41
e-mail: dos1@stalowowolski.pl, dos2@stalowowolski.pl, transport@stalowowolski.pl, ptz@stalowowolski.pl

Radosław Kubis
Andrzej Ziarek
pokój nr 105
tel. 15 643 36 29
e-mail: radca@stalowowolski.pl

Piotr Dąbrowski

pokój nr 312
tel. 15 643 36 60

e-mail: rzecznik@stalowowolski.pl

Alicja Zabawa
pokój nr 303
tel. 15 643 36 05
e-mail: a.zabawa@stalowowolski.pl

Magdalena Sołtys-Kurek
tel. 15 643 36 35
pokój nr 103
e-mail: abi@stalowowolski.pl

Zadania Audytora Wewnętrznego zlecane są osobie spoza Starostwa.

Specjalista ds. BHP
Kamil Kuśmider
pokój nr 206
tel. 15 643 36 65
e-mail: k.kusmider@stalowowolski.pl

Kierownik Kancelarii Niejawnej
pokój nr 205
tel. 15 643 36 65
e-mail: pczk@stalowowolski.pl

Administrator Systemu Teleinformatycznego
pokój nr 309
tel. 15 643 36 01
e-mail: infor@stalowowolski.pl

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
pokój nr 309
tel. 15 643 36 01